Tiếng Anh | Tiếng Việt

1 2 3 4 5
Điện Thoại:  +84 8 6292 5203
Hotline: 0934 659 165

ATSolutions

ATSolutions là nhà cung cấp giải pháp quản lý kinh doanh tổng thể. Chúng tôi phát triển phần mềm quản lý kinh doanh mang tính thực tiễn và cung cấp phần mềm cùng với các dịch vụ và kiến thức về các giải pháp kinh doanh toàn diện cho Doanh nghiệp

 

ATSolutions là đối tác hạng vàng của Microsoft với các giải pháp cung cấp dựa trên nền tảng Microsoft Dynamics ERP và CRM, thông qua sự hỗ trợ của mạng lưới đối tác toàn cầu Microsoft.

 

Tin mới

Các hoạt động điều hành hệ thống ATSolutions  

11.05.2015
Sự thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh và sự đổi mới công nghệ đã gia tăng các thách thức cho môi trường điều hành hệ thống thông tin…

Các giải pháp phân tích dữ liệu 

11.04.2015
AT có thể phân tích dữ liệu nhanh chóng cho mục tiêu quản lý hoặc soát xét bằng cách sử dụng các kinh nghiệm của chúng tôi trong việc phân tích dữ liệu...

Cam kết của ATSolutions  

10.29.2015
AT làm việc với Doanh nghiệp để thiết kế, xây dựng và thực hiện triển khai các giải pháp CNTT phù hợp, đạt hiệu quả về mặt chi phí nhằm tăng cường hiệu suất trong hoạt động doanh nghiệp..